Xác thực sinh trắc học, thanh lọc các tài khoản “rác”